Error | نادرستی
Error 404 - Page Not Found

گشتم پیدا نکردم! شرمندم
2018-05-26 - 19:39:48 from IP 54.80.81.223 or Host logged!
Home | بازگشت به برگ نخست

آگهی بازرگانی


پس از لغو رومینگ تلفنهای همراه در کشورهای اتحادیه اروپا، اپراتورها در بیشتر کشورها از جمله بلژیک هزینه تلفن به کشورهای خارجی را ۲ تا ۳ برابر افزایش داده اند برای زنگ زدن به خارج از کشور حواستان باشد.
2018-05-26 14:20

پارلمان محلی بروکسل برای اسکان دادن به بی سرپناهان بودجه ای به ارزش ۳۵ میلیون یورو اختصاص داد. پس از رسوایی مدیران سازمان مردم نهاد ساموسوسیال رسیدگی به بی خانمان ها در بروکسل با دشواری روبرو شده بود.
2018-05-26 09:00

از روز ۲۵ می ۲۰۱۸ برای امنیت شهروندان مجموعه ای از قوانین تازه برای حفظ حریم خصوصی مردم در تمام شرکتهای دولتی و خصوصی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهایی که با این اتحادیه کار میکنند به اجرا گذاشته میشود. ##GDPR
2018-05-25 16:50

سه روز مانده به مسابقه دو ۲۰ کیلومتر بروکسل که روز یکشنبه ۲۷ می برگزار میشود انتظار میرود هوا در آن روز بسیار گرم باشد. برگزار کنندگان کوشش میکنند با افزایش آبرسانی به دوندگان امنیت آنها را تامین کنند. #20kmdebruxelles
2018-05-24 15:58