مرد ۳۱ ساله ای که در بیمارستان های بلژیک برای شاد کردن بیماران دلقکی میکرد به ظن کشتن همسرش و پس از ۵ ساعت درگیری و تیراندازی هوایی و نمایش فیلم فرارش روی فیسبوک و... توسط پلیس دستگیر شد.

2018-05-15 15:40

در انتخابات شهرداری های بلژیک آقای پیر کمپانی (پدر ونسان، فوتبالیست نامدار تیم ملی بلژیک) نخستین شهردار رنگین پوست این کشور در محله گنسورن شد. روزنامه نیویورک تایمز این گام را در بلژیک تاریخی می داند.

2018-10-17 14:20


دومین ماراتون پلیس بلژیک برای احترام به سرعت مجاز در جاده ها امروز در سراسر کشور اجرا میشود. رادارهای سرعت سنج پلیس بیش از همیشه در جاده ها نصب شده اند. سرعت غیرمجاز برای راننده و دیگران خطرناک است.
2018-10-17 10:50

آموزگاران، فرهنگیان و دانش آموزان در سراسر ایران از روز یکشنبه ۲۲ مهر تحصن کرده اند. آنها به گرانی، تورم و زندانی شدن گروهی از همکاران اعتراض دارند. فشار بر آموزگاران برای پایان تحصن افزایش یافته است.
2018-10-17 09:30

اعتصاب پرسنل امنیتی در فرودگاه زاونتم بروکسل و جستجوی دقیق و بیشتر وسایل مسافران امروز باعث ایجاد صفهای دراز مسافران و دیرکرد آنان برای رسیدن به پروازشان خواهد شد. توصیه میشود زودتر به فرودگاه بروید.
2018-10-17 08:40


میخواهید شادی تان نابود شود؟ پس خودتان و زندگی‌تان را با دیگران مقایسه کنید. به گذشته و آینده خیلی فکر کنید. روی چیزهایی که ندارید تمرکز کنید. دیگران را مقصر اشتباه خود بدانید. همه را ازخود راضی کنید.
2018-10-17 07:20

یادآوری می کنیم که آخرین مهلت فرستادن اظهارنامه مالیاتی سال ۲۰۱۷ که تنها با کمک حسابداران انجام می شود روز ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ به پایان می رسد. تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار شهروند اظهارنامه خود را نفرستاده اند.
2018-10-16 10:50

این روزها شعار خیلی‌ها بهتر کردن جهان است و معمولا در حد همان شعار می‌ماند! اگر تو هم میخواهی جهان را بهتر کنی، کوشش کن خودت بهترین باشی. این تمام کاریست که برای بهتر کردن جهان میتوان انجام داد. سپاس.
2018-10-16 07:50

آگهی بازرگانی